2010 Triển lãm "Thời đại mới - Ý tưởng mới" tại Hà Nội Quy hoạch cải tạo Tháp nước Hàng Đậu và vườn hoa Vạn Xuân
Quy hoạch cải tạo làng Thổ Hà + Trung tâm Gốm Xanh
2009 Triển lãm các tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Kiến trúc tại Hà Nội Quy hoạch điểm dân cư + Ngôi nhà cho người dân bị thiên tai