Đoàn Thanh HàTrần Ngọc Phương, cùng tốt nghiệp Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2002. Đồng sáng lập và điều hành văn phòng Những Kiến trúc sư H&P (HPA) tại Hà Nội từ năm 2009.