Toigetation

Địa điểm: Son Lap school, Son Lap Commune, Bao Lac, Cao Bang
Quy mô: 36 spm
Dịch vụ: Design & Construction
Năm: 2014
Tình trạng: Completed


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • Mô tả dự án
  • Các dự án