H&P Architects đoạt Huy chương Vàng Kiến trúc lục địa Á Âu 2ACAA 2017
 http://award2a.com/default.aspx?PageID=61
HPA