H&P Architects chiến thắng giải thưởng FuturArc Green Leadership 2018
H&P Architects chiến thắng giải thưởng FuturArc Green Leadership 2018 với công trình Không gian thân thiện BE
HPA