Hồ Mạnh Cường tốt nghiệp Kỹ sư năm 2009 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Là Trưởng nhóm Kết cấu.