Giải thưởng Kiến trúc Xanh Việt Nam 2017-2018
H&P Architects nhận Giải thưởng Kiến trúc Xanh Việt nam với công trình Tổ ấm ruộng
HPA