HPA

Nhà biết cách Thở

Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2015
Tình trạng: Hoàn thành

HPA

Tổ ấm Ruộng

Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2015
Tình trạng: Hoàn thành

HPA

Màu tái chế

Địa điểm: Đức Thọ , Hà Tĩnh
Quy mô:
Dịch vụ: Thiết kế và thi công
Năm: 2015
Tình trạng: Hoàn thành