Blooming Bamboo home

Địa điểm: Co Nhue, Tu Liem, Ha Noi
Quy mô: 44 spm
Dịch vụ: Design & Construction
Năm: 2013
Tình trạng: Completed


HPA
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Mô tả dự án
  • Các dự án