2010 FuturArc 2010
Tạp chí kiến trúc số 181
Tạp chí kiến trúc số 177
Tạp chí nội thất số 110
2009 FuturArc 2009
Tạp chí nội thất số 89
Nhà ở công nhân khu công nghiệp
2008 Tạp chí kiến trúc số 162
Tạp chí kiến trúc số 156
Tạp chí nội thất số 76
2013 Tạp chí Nhà Đẹp
Tạp chí Concept (Hàn Quốc)
Tạp chí Interios (Hàn Quốc)
ECO LIVING Book (Switzerland)
Sách ECO LIVING (Thuỵ Sĩ)
Tạp chí AXIS (Nhật Bản)
Tạp chí DWELL asia
Tạp chí Nội Thất - số 190
Tạp chí C3 - số 349 (Hàn Quốc)
Tạp chí LW Landscape world magazine - số 66 (Hàn Quốc)
Tạp chí of ARCH - số 126 (Ý)
Tạp chí Nội Thất - số 192
Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - số 89
Tạp chí ZEPPELIN -số 118 (Rumani)
Tạp chí Pasajes Arquitectura - số 130 (Tây Ban Nha)
Tạp chí Điện tử tiêu dùng - số 102
Tạp chí Etihadinflight (United Arab Emirates)
Tạp chí AV Proyectos - số 060 (Tây Ban Nha)
Tạp chí Area - số 130 (Ý)
2014 Tạp chí Legnoarchitettura -số 14 (Ý)
Tạp chí Construir - số 174 (Brasil)
Tạp chí China Architecture & Building - số 45
Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - số 98
Tạp chí Architectural Review - số1409 (Anh)
Sách Building Better: Sustainable Architecture for Family Homes
Sách Bamboo Architecture & Design (Braun Publishing AG - Thuỵ Sĩ)
Sách BUILT ON WATER - Floating Architecture + Desing (Braun Publishing AG - Thuỵ Sĩ)
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam
Tạp chí TIME
Sách WHO IS THE ARCHITECT (Korea)
2015 Tạp chí FutuArc - số tháng 1&2 (Singapore)
Tạp chí Architecture & Culture no413 (Korea)
Tạp chí Architecture Asia (no3)
Tạp chí Azure (Canada)
Tạp chí BOB _ no128 (Korea)
Tạp chí C3 2015 no367 (Korea)
Tạp chí Doanh nhan cuoi tuan - no597
Tạp chí Kiến trúc - no7
Tạp chí Nội Thất - no229
Sách Tiny architectures on the move (Italy)
2016 Sách A+Awards (US)
Tạp chí Architecture asia
Tạp chí Fururarc (Singapore)
Việt Nam - Một tiên phong thầm lặng (Germany)
Tạp chí Kiến trúc
2017 Tạp chí AW - no262 (Korea)
Sách The materials sourcebook for design professionals
Tạp chí Kiến trúc
Sách A+Architecture (US)
Sách 21 kiến trúc sư xanh đương đại Việt Nam